Učitel na prahu 21. století

 

     

[Domů] [Realizované aktivity] [Moduly] [Fotogalerie] [Projektový tým] [Přihláška do kurzů]

 

Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Číslo priority: 3.3

Název priority: Rozvoj celoživotního učení

Číslo opatření: 3.3.1

Název opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání

Číslo programu podpory:15.B

Název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství

Číslo grantového schématu: CZ.04.1.03/3.1.15.2

Název grantového schématu: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Číslo výzvy: 02

Název projektu: Učitel na prahu 21. století - Posílení role multimédií jako moderního nástroje každodenní pedagogické praxe

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0023

Schválená výše finanční podpory projektu: 3.051.950,- Kč

Stručný obsah projektu:

Učitel je na prahu 21. století při své každodenní praxi podrobován konfrontaci se stále se rychleji rozvíjejícími informačními technologiemi a čím dál častěji je zdůrazňována nutnost alespoň částečné jazykové vybavenosti. Chce-li být pro své studenty a žáky přirozenou autoritou, měl by si osvojit a nadále zdokonalovat základní techniky práce s IT technologiemi.
Této problematice se v poměrně značném rozsahu věnuje projekt SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školení v rámci SIPVZ však budou ukončena v roce 2006 a ukazuje se, že oblast IT se rozvíjí takovým tempem, že je nutné základní znalosti pedagogických pracovníků získaných v rámci školení SIPVZ neustále rozšiřovat o nové poznatky.
Projekt Učitel na prahu 21. století je zaměřen na vytvoření pilotní sady vzdělávacích kurzů pro učitele zaměřených na rozšíření klíčových dovedností při práci s IT technologiemi a základního jazykového vybavení s důrazem na použití anglického jazyka ve světě IT technologií.

V rámci projektu vzniknou vzdělávací programy ke čtyřem základním modulům:
1. Práce s digitálním fotoaparátem - tvorba statického výukového materiálu
2. Práce s digitální videokamerou - tvorba dynamického výukového materiálu
3. Tvorba webových stránek - tvorba hypertextového výukového materiálu
4. Úvod do anglické počítačové terminologie

Po absolvování této sady kurzů získá učitel základní předpoklady pro sebevědomé vedení výuky v těch částech vzdělávacího programu školy, v nichž je základní jazyková vybavenost a ovládání IT technologií nezbytným předpokladem k udržení vysoké kvality výuky a prestiže školy.

Datum zahájení projektu: 3. 11. 2006

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2008

Partneři projektu:

Olomoucký kraj

Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17

Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.